Psykiater
Malene Lange

Hvordan bliver jeg klient?

Klinikken har overenskomst med sygesikringen dvs. at den psykiatriske udredning og behandling er gratis. Du skal være over 18 år og henvises via din egen praktiserende læge, herefter skal du selv tage kontakt til klinikken angående ventetid.  

I ventetiden er det fortsat din egen læge, der har ansvaret for din behandling.

Såfremt du finder et andet behandlingstilbud, mens du står på ventelisten, beder vi dig give besked herom.

Vi har desværre for nuværende ikke mulighed for at tage Sygesikring gruppe 2 patienter. 

Aktuelt har klinikken en ventetid på 4 år på udredning/behandling (opdateret den 9/2-24)

Udeblivelses/afslutningsregler: 

  • Hvis du udebliver fra en samtale, vil du som udgangspunkt blive afsluttet.
  • Hvis du har flere ubegrundede afbud og udeblivelser, vil du som udgangspunkt blive afsluttet.

Årsag til denne strenge afbuds-/udeblivelsespolitik er:

  • at vi IKKE modtager nogen betaling, hvis samtalen ikke kan gennemføres
  • at vi har en meget lang venteliste
  • at vi forventer, at du viser et engagement i den behandling, vi tilbyder dig, på niveau med det engagement, vi viser i vores tilgang til dig. Udgangspunktet, for at vi kan hjælpe dig, er et tæt samarbejde, hvorfor du er nødt til at deltage aktivt i de tiltag, vi sammen er blevet enige om at afprøve.

Medlem af

Medlem af lægeforening
Medlem af Dansk Psykiatrisk selskab

Det kan jeg hjælpe med.

Ved de indledende samtaler udredes du for en eventuel psykiatrisk lidelse. Der vil blive stillet en diagnose, og du vil blive informeret om behandlingsmulighederne herfor, hvorefter vi sammen laver en plan for behandlingsforløbet.

Mit primære fokus er indenfor angst- og depressionstilstande samt voksne med ADHD.

Et typisk forløb vil være på 10-20 sessioner, hvoraf de første 2 vil være af ca. 45 min varighed og herefter 20 min.

Medicin

Hvor du kun skal behandles med den nødvendige medicin i den rette dosis. Forud for medicinsk behandling kræves kontrol af vægt, blodtryk, blodprøver og EKG. Dette monitoreres løbende, ligesom der løbende vil være monitorering af virkning og eventuelle bivirkninger ved medicinen.

Opfølgende samtaler

Hvor der vil være fokus på livsstilsfaktorer som kost, søvn og motion samt afholdenhed fra rusmidler.

Der henvises til kommunale eller private tilbud, såfremt der ønskes mere intensiv undervisning.

Der vil blive udleveret skriftligt materiale ift. depression og AD(H)D.

Psykoterapi

Såfremt der ønskes et psykoterapeutisk forløb, henvises til andre psykiatere med ekspertuddannelse indenfor dette.

Hvem er jeg?

Jeg er uddannet læge i 2006 og speciallæge i psykiatri i 2016.  Jeg har gennem min uddannelse arbejdet indenfor alle områder af psykiatrien både på afdelinger og i ambulatorier. I de sidste år har jeg arbejdet som overlæge i retspsykiatrien, som rummer alle diagnoser, hvorfor jeg har solid erfaring indenfor udredning og behandling af psykiatrisk lidelse. 

I klinikken vil du også kunne møde sygeplejerske Cherie Elleskov Lyscarz, som indgår i tæt samarbejde med Malene. Cherie har 10 års erfaring fra regionspsykiatrien både fra afdelinger og ambulant. Hun foretager diverse kontroller ift. medicin som bivirkningsscreening og blodtryksmåling samt psykoeducation ift. livsstil og sygdom.

 

Kontakt.

Telefon: 61 66 59 02,  man, tir, tor og fre kl. 8.30-10.30.
Adresse: Rådhustorvet 21, 1. sal, 8700 Horsens

Al kontakt henvises til telefontiden, se ovenfor, eller for patienter i aktuelt forløb gennem Patientportalen. 

SMS besvares ikke. Afbud modtages dog på SMS.

CVR 37330302

Statusattester og øvrige blanketter besvares kun elektronisk.

Sommerferie lukket uge 28,29 og 30 – 2024.

Telefonsvareren aflyttes ikke, Patientportalen og mails besvares ikke i lukkede perioder. 

Psykiater Malene Lange